ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) виписка б/н
3. Дата проведення державної реєстрації 28.10.1993
4. Територія (область)* Житомирська область
5. Статутний капітал (грн) 661275
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.95 - Виробництво нетканих матерiалiв та виробiв iз них,крiм одягу

14.12 - Виробництво верхнього одягу

68.20 - Надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку 311744
3) Поточний рахунок UA6443117440000026002055984519
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку 311744
6) Поточний рахунок у іноземній валюті UA6443117440000026004055987592