ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Тетерiв"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 10002
3.1.5. Область, район Житомирська область, ,
3.1.6. Населений пункт м. Житомир
3.1.7. Вулиця, будинок вул. 1 Травня, буд. 75

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва серiя ААБ №310723
3.2.2. Дата державної реєстрації 28.10.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Житомирської мiської ради Житомирської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 661275
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 661275

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.2. МФО банку 311744
3.3.3. Поточний рахунок 26002055984519
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.5. МФО банку 311744
3.3.6. Поточний рахунок 26044060133915

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
13.95 ВИРОБНИЦТВО НЕТКАНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ I ВИРОБIВ IЗ НИХ, КРIМ ОДЯГУ
14.12 ВИРОБНИЦТВО РОБОЧОГО ОДЯГУ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента