ПрАТ "Тетерів"

Код за ЄДРПОУ: 00306897
Телефон: (0412) 34-55-23
e-mail: fabricateterev@meta.ua
Юридична адреса: Україна, 10002, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75
 
Дата розміщення: 13.10.2014

Особлива інформація на 13.10.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нОбраноДиректорФiтiсова Альона ОлександрiвнаВМ, 830496, 02.02.2000, Богунський РВ УМВС України в Житомирськiй областi0.0589
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання наглядової ради № 13 вiд 09.10.2014 року було обрано Фiтiсову Альону Олександрiвну на посаду директора ПрАТ "Тетерiв" з 09.10.2014 року. Пiдставою для обрання Фiтiсової А.О. на посаду директора слугувала її заява. Фiтiсова А.О. обрана на посаду директора безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв Фiтiсова А.О. займала посади: з 02.03.2009 р. по 31.03.2010 р. - заступник комерцiйного директора ТОВ "ФАНТ"-ЛТД; з 01.04.2010 р. по 01.03.2011 р. - директор ТОВ "Садiвник"; з 02.03.2011 р. по 08.10.2014 р. - заступник директора ТОВ "Садiвник". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.